Lyhytterapiapalvelut Tampereella tai etänä:

Lyhytterapia yksilö

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista mielenterveystyötä, joka tarjoaa apua pinnalla olevaan ongelmaan, johon asiakas toivoo muutosta. Lyhytterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto lievempiin mielenterveyden haasteisiin sekä akuutteihin elämänkriiseihin. Terapiakäyntejä on noin 5-20, riippuen asiakkaan tilanteesta ja toiveesta.

Lyhytterapiassa voidaan keskittyä muun muassa:

Itsetuntoon ja minäkuvaan, uupumukseen, stressin hallintaan, parisuhteeseen tai muihin ihmissuhteisiin, ahdistuneisuuteen, työelämään tai opiskeluun, motivaatioon, pelkoihin, henkilökohtaisiin tavoitteisiin, äkillisiin lievempiin traumoihin ja kriiseihin sekä moniin muihin teemoihin. 

Lyhytterapia ei ole terveydenhuoltoa ja lyhytterapeutin nimike ei ole Valviran suojaama. Terapiamuotona se ei siis sovellu vakavien mielenterveydenhäiriöiden hoitoon. Monelle lyhytterapia on riittävä psyykkisen avun muoto ja sillä voidaan ennaltaehkäistä haasteiden muodostumista pitkäaikaisiksi häiriöiksi. 

Lyhytterapia pari

Pariterapiassa voidaan työstää suhteeseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä turvallisessa ja hyväksyvässä tilassa. Terapiassa voidaan käsitellä parisuhteeseen liittyvää kriisiä, haastetta tai muuta toivottua teemaa. Tavoitteena on molempien parisuhteen osapuolien psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Hyöty voi olla parisuhteen jatkuminen entistä vakaampana tai vaihtoehtoisesti emotionaalisesti turvallinen ero, jossa molemmat osapuolet voivat käsitellä tuntemuksiaan. Varaa siis aika pariskunnille tarkoitettuun lyhytterapiaan.