Terapiapalvelut & koulutukset yrityksille ja yhdistyksille

Osoita työntekijöillesi että välität.

Yrityksen kannattaa panostaa työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin jo ennaltaehkäisevästi. Ajan hengessä elävä yritys tarjoaa tänä päivänä työntekijöilleen esimerkiksi liikuntaetujen lisäksi mahdollisuuden pitää huolta myös psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Terapia sekä tukee työkykyä sen heikentyessä kuin myös lisää työhyvinvointia ennaltaehkäisevästi.

Iidaimonia tarjoaa yrityksille ja yhdistyksille terapiapalveluita sekä hyvinvointikoulutuksia. Terapiasta voimme sopia pakettihinnan, mikäli asiakkaita tulee useampia samasta yrityksestä. Alempana on nähtävillä koulutukset (huom! koulutus voidaan aina suunnitella yrityksenne yksilöllisten tarpeiden mukaan)


Koulutus: Mielenterveystaidot

Tiesitkö, että mielenterveyttä voi treenata samaan tapaan kuin fyysistä kuntoa? Mielenterveystaidot ovat taitoja, joiden avulla mielenterveyttä vahvistetaan, tuetaan ja siihen liittyviä taitoja opitaan ja harjoitellaan. Ne ovat keinoja, jotka auttavat meitä kohtaamaan niin arkisia kuin suurempiakin haasteita ja selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa. Hyvät mielenterveystaidot vaikuttavat positiivisesti yksilön hyvinvointiin, parantavat ihmissuhteiden laatua ja tuottavat kokemusta merkityksellisyydestä. Joitakin esimerkkejä mainitakseni, mielenterveystaitoja ovat muun muassa itsemyötätunto, selviytymiskeinot ja resilienssi, tunnetaidot, elämänhallinta ja minäpystyvyys. Kaiken kaikkiaan mielenterveystaitoja on olemassa useita kymmeniä, ellei satoja erilaisia. Koulutuksessa voidaan painottaa niitä taitoja, jotka on asiakkaan kannalta kiinnostavimpia tai hyödyllisimpiä.

Koulutus: Itsetuntemus

Itsetuntemus toimii pohjana hyvälle mielenterveydelle. Kun tuntee itsensä, tietää mikä juuri itselle on hyväksi. Itsetuntemuksessa keskeistä on tietää millainen ihminen itse on ja mitä haluaa, mutta yhtä lailla myös se, että millainen ei ole ja mitä ei halua. Itsetuntemus auttaa elämään sellaista elämää, joka sopii juuri itselle, sillä itsetuntemuksen avulla voi tehdä järkeviä, omien arvojen ja tavoitteiden mukaisia valintoja. Tässä koulutuksessa ”opiskellaan” itseä, omaa mieltä, ajatuksia ja tunteita. Koulutus sopii erityisen hyvin heille, jotka pohtivat esimerkiksi omaa polkuaan, ura- tai koulutusmahdollisuuksiaan tai erilaisia elämän muutoksia.


Koulutus: Esiintyminen & esiintymisjännitys

Esiintymistilanteita voi tulla vastaan esimerkiksi opinnoissa, työssä ja työn haussa. Kaikenlaisessa esiintymisessä keskeistä on ulosanti ja se miten itseään kantaa. Joskus esiintymisjännitys on niin suurta että se saa aikaan välttämiskäyttäytymistä ja estää tekemästä asioita joita haluaisi. Tässä koulutuksessa käydään läpi esiintymisen perusasioita, esiintymisjännityksen pienentämistä, ulosantia ja suhtautumista (epä)onnistumisiin. Koulutuksen tarkoituksena on kasvattaa itsevarmuutta, jotta jokainen voisi esiintyä edukseen.